Договір оферти

Договір (публічна оферта) про надання інформаційно-консультаційних послуг
від 21 червня 2018 року

Завантажити PDF

Даною публічною офертою (далі - Оферта) Фізична особа-підприємець Гаврилов Андрій Андрійович, яка діє відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України (далі по тексту - ЦК України), іменована надалі «Виконавець», з одного боку, пропонує укласти договір надання інформаційно-консультаційних Послуг, перелік яких міститься на Сайті за адресою: https://main.wayup.in/library , на нижчевикладених умовах, з будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, індивідуальним підприємцем, а також з будь-якою зареєстрованою і діючою відповідно до законодавства будь-якої країни юридичною особою, яка відгукнеться і володіє необхідною правоздатністю і дієздатністю, надалі названі особи іменуються як «Замовник», з іншого боку, укласти цей договір про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір, є публічним Договором, і регулюється ст. 633, 634 ЦК України. Порядок його укладення регулюється ст. 642 ГК України. Розміщення тексту даного Договору в мережі інтернет за посиланням: https://main.wayup.in/offerta є публічною пропозицією укладення Договору на умовах, які в ньому викладені. Умови Договору встановлюються Виконавцем.

1.2. Прийняття Замовником умов Оферти (акцепт Оферти) можливе лише в повному обсязі. Тільки в цьому випадку пропонований Договір надання інформаційно - консультаційних Послуг (далі - Договір) є укладеним між Виконавцем і Замовником (далі по тексту - Сторони). Частковий акцепт Оферти, а також акцепт Оферти на інших умовах не допускаються. Укладання Договору між Сторонами здійснюється шляхом акцепту оферти Замовником. Акцепт оферти означає укладення Договору.

1.3. Відповідно до ст. 642 ГК України даний Договір є укладеним з моменту реєстрації Замовника на Сайті - прийняття пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору є момент реєстрації на Сайті.

1.4. Письмовий текст даного Договору може бути надано за запитом Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця за посиланням: https://main.wayup.in/offerta , на якій розміщений Договір.

1.5. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до його укладення він був повністю і належним чином ознайомлений з усіма його положеннями і прийняв їх з власної волі без будь-якого примусу.

1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

1.7. Виконавець має право залучати до надання Послуг третіх осіб, уповноважених організовувати та проводити Заходи, включаючи отримання від Замовника оплати Послуг (Уповноважена особа).

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Послуги - інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення Онлайн-курсу та/або за допомогою надання доступу до перегляду Онлайн-курсу.

2.2. Сайт - веб-сайт https://wayup.in , на якому розміщено ПО, за допомогою якого здійснюється надання Послуг Виконавцем Замовнику відповідно до умов Договору. Всі майнові права на Сайт належать Виконавцю.

2.3. Онлайн-курс - онлайн-курс, що складається з онлайн-занять і відеозаписів.

2.4. Пропозиція Онлайн-курсу - розміщена на Сайті інформація про характеристики Онлайн-курсу, а саме: тривалість, термін проведення, зміст, вартість і інша інформація.

2.5. Програмне забезпечення (або “ПО”) - функціонал Сайту, система дистанційних інформаційно-консультаційних Послуг з бібліотекою Онлайн-курсів, що належать Виконавцю.

2.6. Замовник - фізична особа, яка зареєструвалася на Сайті, а також зареєстроване та діюча відповідно до законодавства будь-якої країни юридична особа, яка володіє необхідною для укладення Угоди правоздатністю і вчинила передбачені цією Офертою дії щодо повідомлення Виконавця про намір придбати у нього Послуги на умовах даної Оферти та надалі - така, що акцептувала дану Оферту.

2.7. Особистий кабінет - веб-сторінка, розміщена на Сайті, до якої отримує персональний доступ Замовник (за особистим логіном і паролем), після завершення реєстрації на Сайті, в якій вказуються персональні дані: прізвище, ім'я, по-батькові, номер телефону, адреса електронної пошти Замовника, необхідна Виконавцю для надання Послуг.

2.8. Уповноважена особа - фізична особа-підприємець, індивідуальний підприємець або самозайнята фізична особа-платник податку на професійний дохід, яка залучається Виконавцем для виконання умов даного Договору.

2.9. Матеріали - електронні файли: відео, текст, картинки, графіки, блок-схеми, інфограми, ілюстрації, зображення, які Замовник отримує від Виконавця в процесі виконання Договору.

2.10. Заходи - івенти, вебінари і інші заходи проводяться Виконавцем з Замовниками з метою виконання умов Договору.

2.11. Заявка - формалізована заявка на отримання Послуг, яку Замовник заповнює при реєстрації на Сайті із зазначенням своїх персональних даних, передбачених шаблоном Заявки.

2.12. В даному Договорі можуть бути використані терміни, не визначені в розділі 2 Договору, і в таких випадках тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід керуватися таким порядком тлумаченням терміну: в першу чергу - тлумаченням на Сайті Виконавця, в другу чергу - загальноприйнятим значенням.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах, передбачених цим Договором, Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник оплачує і приймає Послуги.

3.2. Вибір кожного з видів послуг Виконавця здійснюється Замовником.

3.3. Бібліотека Онлайн-курсів, перелік Послуг, що надаються по кожному Онлайн-курсу, вартість, термін надання Послуг та інша інформація розміщені на Сайті за адресою https://main.wayup.in/library і може змінюватися Виконавцем.

3.4. Строки надання Послуг за даним Договором:

3.4.2. Онлайн-курси:

3.4.1.1. Веб-Дизайнер: вибуховий старт - 10+ годин;

3.4.1.2. Веб-верстальник: початок - 14+ годин;

3.4.1.3. JavaScript: занурення - 8 + годин;

3.4.1.4. Графічний Дизайнер: запуск – 6+ годин;

3.4.1.5. Веб-дизайнер: щасливий квиток до Таїланду - 40+ годин;

3.4.1.6. JavaScript: новий рівень - 40+ годин;

3.4.1.7. Веб-розробник: код фрілансера - 50+ годин;

3.4.1.8. Upwork: велика гра – 30+ годин;

3.4.1.9. Графічний Дизайнер: вектор бренду - 40+ годин;

3.5. Функціональними можливостями Сайту є:

3.5.1. інформування про спектр і вартість Послуг;

3.5.2. забезпечення Замовника можливістю отримати Послуги Виконавця;

3.5.3. забезпечення Замовника доступом до свого Особистого кабінету після реєстрації на Сайті;

3.5.4. забезпечення Замовника можливістю контролювати етапи отримання Послуг та виконання Договору;

3.5.5. забезпечення Замовника підтримкою та консультаціями;

3.5.6. забезпечення Замовника інформацією про знижки, спеціальні пропозиції Послуг.

3.6. Для акцепту оферти, вибору та отримання Послуг Замовник:

3.6.1. натискає у правому верхньому куті сайту кнопку ”Особистий кабінет”;

3.6.2. у вікні “Увійти до свого кабінету WAYUP” натискає “Реєстрація”, після чого заповнює Заявку;

3.6.3. перед заповненням Заявки, Замовник зобов'язується вивчити дану Оферту і за фактом вивчення відзначити на Заявці про факт згоди з політикою обробки персональних даних і Офертою;

3.6.4. після реєстрації в Особистому кабінеті, Замовник може вибрати, оплатити, отримати будь-які Послуги з пропонованих Виконавцем;

3.6.5. вибір Послуги, необхідної Замовнику і інформація про її вартість та порядок оплати вказується в описі Послуги, яку вибрав Замовник;

3.6.6. після вибору та оплати Послуг Замовник приступає до отримання Послуг.

3.7. У випадках, якщо Замовником є юридична особа, то кожна фізична особа, на користь якої Замовник оплачує і отримує Послуги, зобов'язана зареєструватися на Сайті і прийняти Оферту. Контроль за виконанням даного пункту Договору зобов'язаний здійснювати Замовник, який є юридичною особою. Замовник-юридична особа несе відповідальність за можливі збитки, завдані Виконавцю не виконанням даного пункту Договору. Замовник-юридична особа має право оплачувати Послуги для фізичної особи виключно за згодою такої фізичної особи.

3.8. По закінченню надання Послуг, Виконавець надає Замовнику Сертифікат, який свідчить про завершення отримання Послуг і дає знижку на вартість Послуг, які Замовник має право замовити у Виконавця. Обов'язковою умовою отримання Сертифікату є отримання і оплата всіх попередньо замовлених Послуг.

3.9. Послуги, що надаються за цим Договором не є освітніми.

3.10. Вказані в даному розділі Послуги є електронними послугами, регулюються Законом України “Про електронну комерцію”, а саме платними Послугами, що надаються дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем за індивідуальним запитом Замовника.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається у кожній окремій Пропозиції Онлайн-курсу, розміщеній на Сайті і містить у собі податки:

4.1.1. Онлайн-курси:

4.1.1.1. Веб-Дизайнер: вибуховий старт - безкоштовно;

4.1.1.2. Веб-верстальник: початок - безкоштовно;

4.1.1.3. JavaScript: занурення - безкоштовно;

4.1.1.4. Графічний Дизайнер: запуск - безкоштовно;

4.1.2.1. Веб-дизайнер: щасливий квиток до Таїланду - вартість 1385 доларів США;

4.1.2.2. JavaScript: новий рівень - вартість 1385 доларів США;

4.1.2.3. Веб-розробник: код фрілансера - вартість 1385 доларів США;

4.1.2.4. Upwork: велика гра - вартість 786 доларів США;

4.1.2.5. Графічний Дизайнер: Вектор Бренду - вартість 1385 доларів США;

4.2. Замовник має право попередньо оплатити всю вартість обраного Онлайн-курсу або 50% його вартості. У разі, якщо Замовник попередньо сплатив 50% вартості обраного Онлайн-курсу, залишок 50% вартості Онлайн-курсу Замовник зобов'язується оплатити за 5 (п'ять) календарних днів до початку Онлайн-курсу.

4.3. Оплата вартості Послуг Виконавця за даним Договором здійснюється у вигляді передоплати в порядку і в терміни, які визначаються відповідно до інформації, розміщеної на Сайті, по кожному окремому Онлайн-курсу та/або в Пропозиції Онлайн-курсу, включаючи, але не обмежуючись, шляхом:

4.3.1. перерахування грошових коштів через платіжну систему Fondy Виконавцю;

4.3.2. використання сервісу “Оплата частинами” Банку “Приватбанк”;

4.3.3. використання сервісу “Покупка частинами” Банку “Монобанк”;

4.3.4. використання сервісу «Легка розстрочка» від АТ “Альфа-банк”'.

4.4. Вартість Послуг не включає в себе будь-які комісії, які стягуються банками і / або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.

4.5. Послуги вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.6. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Замовник повинен використовувати банківську карту, зареєстровану на його ім'я, оскільки повернення грошей, у випадках, передбачених Офертою, проводиться тільки на підставі особистої заяви власника банківської карти, з якої надійшла оплата і на рахунок даної карти або на розрахунковий рахунок юридичної особи, яка оплатила Послуги.

4.7. Вартість оплачених Замовником Послуги не повертається, якщо після оплати Послуг:

4.7.1. Замовник відмовився від послуг Виконавця менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до початку проходження Онлайн-курсу та/або припинив проходження Онлайн-курсу до його завершення та/або пройшов Онлайн-курс не в повному обсязі (незалежно від причин), крім випадків, передбачених пунктом 4.8. даного Договору, оскільки Замовник попередньо оплачує суму, яка дорівнює вартості понесених Виконавцем витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим Договором;

4.7.2. Договір не може бути виконано з вини Замовника, як це передбачено ч. 2 ст. 903 Цивільного кодексу України.

4.8. Сплачені Замовником грошові кошти за надання Послуг можуть бути повернуті (спосіб повернення грошових коштів додатково погоджується Сторонами в усному порядку) в наступних випадках, якщо:

4.8.1. Замовник письмово звернувся до Виконавця із заявою про повернення сплачених коштів та повідомив про умови, що виключають його участь в Онлайн-курсі, не менше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до початку дати надання Послуг та/або старту Онлайн-курсу, в такому разі кошти повертаються Замовнику в повному обсязі не пізніше за наступні 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання заяви Замовника;

4.8.2. Замовник та/або уповноважена особа Замовника, письмово звернувся до Виконавця із заявою про повернення сплачених коштів та повідомив про умови, що виключають його участь в Онлайн-курсі, такі як збіг тяжких сімейних обставин та/або критичний стан здоров'я близьких або самого Замовника (інтенсивна терапія, смерть, нещасний випадок), військовий обов'язок Замовника та підтвердив наявність цих умов, висновком/довідкою, виданою відповідним державним органом, у таких випадках грошові кошти повертаються Замовнику:

4.8.2.1 у повному обсязі, не пізніше наступних 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання заяви Замовника та/або уповноваженої особи Замовника, у разі якщо заява про повернення надійшла до початку Онлайн-курсу;

4.8.2.2 у частковому обсязі, пропорційному пройденому Онлайн-курсу, не пізніше наступних 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання заяви Замовника та/або уповноваженої особи Замовника, у разі якщо заява про повернення надійшла на будь-якому етапі Онлайн-курсу, наприклад, при проходженні 50% Онлайн-курсу та звернення на даному етапі за поверненням коштів, Виконавець поверне замовнику 50% вартість Онлайн-курсу.

4.9. У разі, якщо Замовник за 5 (п'ять) календарних днів до початку дати надання Послуг або старту Онлайн-курсу здійснив оплату Послуг не в повному обсязі, Виконавець призупиняє надання Послуг Замовнику за даним Договором в односторонньому порядку і блокує подальший доступ до вибраного Онлайн-курсу. У разі оплати Замовником суми, що залишилася за Онлайн-курс, надання послуг Замовнику за даним Договором поновлюється і надається доступ до вибраного Онлайн-курсу. Даний пункт поширюється на всі Онлайн-курси.

4.10. У випадку, якщо Замовник впродовж 3 (трьох) календарних днів після старту обраного та сплаченого ним Онлайн-курсу звернувся із заявою про перехід на інший Онлайн-курс, Виконавець має право одноразово перевести Замовника на такий Онлайн-курс з заліком вартості оплаченого Замовником Онлайн-курсу до вартості обраного Замовником нового Онлайн-курсу. У разі переведення на інший Онлайн-курс вартість доплати визначається п. 4.14.

4.11. У випадку, якщо Замовник здійснив передоплату за певний Онлайн-курс і до початку Онлайн-курсу звернувся із заявою про перехід на інший потік (період надання Послуг) Онлайн-курсу, Виконавець має право одноразово перевести Замовника на такий потік з заліком вартості оплаченого Замовником Онлайн-курсу до вартості обраного Замовником потоку Онлайн-курсу, без права Замовника на повернення сплачених грошових коштів за Послуги, згідно з п. 4.8. Договору та ч. 2 ст. 903 Цивільного кодексу України. У разі переведення на інший курс, розмір доплати визначається пунктом 4.14.

4.12. У випадку, якщо Замовник здійснив передоплату в обсязі 100% вартості за певний Онлайн-курс, в процесі отримання Онлайн-курсу не підтвердив отримання навичок від Онлайн-курсу (не здав жодного домашнього завдання), звернувся із заявою про перехід на інший потік даного Онлайн-курсу, Виконавець має право одноразово перевести Замовника на такий потік Онлайн-курсу з заліком вартості оплаченого Замовником Онлайн-курсу до вартості обраного Замовником потоку без права Замовника на повернення сплачених грошових коштів за Послуги, згідно з п. 4.8. Договору та ч. 2 ст. 903 Цивільного кодексу України. У разі переведення на інший курс, розмір доплати визначається пунктом 4.14.

4.13. У випадку, якщо Замовник здійснив передоплату (незалежно від суми) за певний Онлайн-курс і в процесі отримання Онлайн-курсу не справляється з його освоєнням (в тому числі не здав жодного домашнього завдання), звернувся із заявою про перехід на інший Потік (період надання Послуг) даного Онлайн-курсу, Виконавець має право одноразово перевести Замовника на такий потік з заліком вартості оплаченого Замовником Онлайн-курсу до вартості обраного Замовником потоку, без права Замовника на повернення сплачених за Послуги грошових коштів. У разі переведення на інший курс, розмір доплати визначається пунктом 4.14.

4.14. Друге та наступні переведення Замовника на інший потік (період надання Послуг) Онлайн-курсу на умовах, передбачених в пункті 4.13. Договору, здійснюється Виконавцем в разі додаткової оплати Замовника на користь Виконавця:

4.14.1. Доплата 230 (двісті тридцять) доларів США для курсів:

4.14.1.1. «Веб-дизайнер: щасливий квиток до Таїланду»;

4.14.1.2. «Веб-розробник: код фрілансера»;

4.14.1.3. «Javascript: новий рівень»;

4.14.1.4. «Графічний дизайнер: вектор бренду»;

4.14.2. Доплата 100 (сто) доларів доларів США для курсу:

4.14.2.1. «Upwork: велика гра»;

4.15. Розрахунок часу/термінів для здійснення передбачених Договором дій проводиться за часом України незалежно від місцезнаходження Замовника.

4.16. Заява Замовника на повернення сплачених грошових коштів має містити:

4.16.1. контактні дані Замовника, зазначені в Заявці;

4.16.2. банківські реквізити для перерахування грошових коштів, відповідно до пункту 4.6 Договору;

4.16.3. копії документів, що підтверджують факт оплати;

4.16.4. копія паспорта Замовника, що включає сторінки з особистими даними та місцем проживання, якщо дане положення можна застосувати до конкретної країні громадянства Замовника; або

4.16.5. копія окремого документа, що підтверджує місце реєстрації Замовника.

4.17. Заява Замовника на повернення сплачених грошових коштів має бути власноручно заповненою, підписаною Замовником, відсканованою та направленою Виконавцю на електронну пошту: reg@wayup.in , а також направленою у письмовому вигляді рекомендованим листом поштою (з обов'язковим підтвердженням Виконавця про отримання листів). При направленні оригіналу Заяви Замовника на повернення сплачених грошових коштів поштою або кур'єром, Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця на електронну пошту номер поштового ідентифікатора для відстеження відправлення інтернетом. У разі порушення зазначених у цьому абзаці умов, термін повернення може бути збільшений Виконавцем на його розсуд.

4.18. Будь-яке повернення грошових коштів Замовнику Виконавцем буде здійснено за вирахуванням:

4.18.1. комісій, які стягуються банками та/або платіжними системами за проведення платежу повернення грошових коштів;

4.18.2. збитків, завданих Замовником Виконавцю;

4.18.3. будь-якій можливої заборгованості Замовника перед Виконавцем.

4.19. У випадку, якщо оплата Послуг за даним Договором здійснюється Замовником за допомогою платіжної системи Fondy, або шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, Замовник погоджується з правилами здійснення фінансового моніторингу та правом платіжної системи Fondy (передбачено в п. 3.2. Публічної оферти платіжної системи Fondy ) або банку зупинити здійснення фінансової операції або відмовити в її проведенні. У разі, якщо платіжна система Fondy або банк зупинив здійснення фінансової операції або відмовив у її проведенні, Замовник зобов'язується повідомити про таку обставину Виконавця для розв'язання проблеми в узгодженому Сторонами порядку.

4.20. У випадку, якщо оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях, то ціна Послуг визначається за курсом ПАТ КБ “Приватбанк” на день платежу.

4.21. Виконавець може надавати Замовнику знижки та акції на Послуги. Акції та знижки можуть відрізнятися за умовами та обсягом одна від одної.

4.22. Виконавець може формувати та проводити кампанії з акцій на Послуги, на власний розсуд, залежно від зміни ринкової ціни та попиту на Послуги, а також маркетингових вкладень у Послуги, одна акційна Послуга може мати різний розмір знижки спочатку та наприкінці продажу.

4.23. Замовник має право одноразово здійснити покупку однієї акційної Послуги. Кількість придбань різних акційних Послуг не обмежена.

4.24. Акційні Послуги придбані за акціями та знижками більш ніж 20%, обміну та поверненню не підлягають. Кошти за придбані акційні Послуги не повертаються, оскільки Замовник попередньо сплачує суму, рівну вартість понесених Виконавцем витрат, пов'язаних із виконанням зобов'язань за цим Договором.

4.25. У випадку, якщо Замовник здійснив передоплату або повну оплату певної Послуги, до оголошення Виконавцем про акції та/або знижки на цю Послугу, Виконавець не повертає Замовнику різницю початкової вартості від вартості зі знижкою та/або не обмінює стандартну Послугу на акційну.

4.26. Замовник-юридична особа, індивідуальний підприємець, фізична особа-підприємець протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання акта про надання послуг надсилає Виконавцю підписаний 1 (один) екземпляр акта про надання послуг або мотивовану відмову від підписання акта. У разі, якщо Замовник не підпише у строк, встановлений цим пунктом Договору, акт про надання послуг та не направить Виконавцю мотивовану письмову відмову від його підписання, акт про надання послуг вважається затвердженим, а послуги – прийнятими Замовником.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Забезпечувати надання Послуг якісно і в передбачені Договором терміни;

5.1.2. Надавати Замовнику доступ до Особистого кабінету, розташованого на Сайті і Програмного забезпечення, що дозволяє вивчати Матеріали у вигляді онлайн-занять, відеозаписів, інтерактивних вправ та презентацій в електронному вигляді;

5.1.3. За умови акцепту Оферти надати Замовнику можливість доступу до обраного Онлайн-курсу відповідно до характеристиками, визначеними в Пропозиції Онлайн-курсу;

5.1.4. Надавати всю необхідну інформацію щодо умов виконання Договору, консультувати з усіх питань виконання Договору, що виникають у Замовника протягом строку дії Договору (на вимогу Замовника);

5.1.5. Інформувати про правила та вимоги щодо організації Онлайн-курсів, права та обов'язки Сторін під час надання Послуг на Сайті, в тексті даного Договору та/або іншими доступними для Замовника методами;

5.1.6. У разі, якщо виконання Замовником усіх передбачених Онлайн-курсом «Upwork: Велика Гра» домашніх завдань, включаючи виконання вимог щодо оформлення профілю на біржі та реалізацію сценарію взаємодії з клієнтами, протягом проходження курсу з моменту початку надання Послуг та старту Онлайн-курсу «Upwork: Велика Гра» не призвело до фінансового доходу Замовника з сайту у розмірі більш ніж 50 (п'ятдесят) доларів США за курсом обміну на момент закінчення надання Послуг, Виконавець зобов'язується продовжити надавати послуги Замовнику та після завершення Онлайн-курсу, доки це не призведе до фінансового доходу Замовника із сайту у розмірі більш ніж 50 (п'ятдесят) доларів США за курсом обміну на момент закінчення надання Послуг, при цьому даний пункт поширюється виключно на Онлайнкурс «Upwork: Велика Гра», інформація про який розміщена за посиланням: https://main.wayup.in/library/course21 , а на інші Онлайн-курси, запропоновані Виконавцем, даний пункт Договору, а також повернення повної вартості Послуг, передбачений цим пунктом Договору, не поширюється;

5.1.7. Надати Замовнику доступ до онлайн-занять обраного Онлайн-курсу і до наступних онлайн-занять, за умови успішного виконання Замовником всіх даних йому завдань в попередніх онлайн-заняттях, при цьому онлайн-заняття вважається успішно пройденим, якщо відповідна відмітка з'явилася в Особистому кабінеті на Сайті, а невиконання обов'язків з виконання завдань, встановлених цим пунктом, тягне за собою односторонню відмова Виконавця від виконання Договору і зобов'язання Замовника прийняти односторонню відмову Виконавця від подальшого виконання Договору і розірвання Договору з ініціативи Виконавця.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Міняти вартість Послуг, перелік Послуг, що надаються Виконавцем, умови даного Договору на свій розсуд без попереднього узгодження з Замовником, при цьому відповідальність за ознайомлення з новими умовами Договору лежить на Замовнику;

5.2.2. Добавляти електронну адресу Замовника, телефонний номер, вказаний при реєстрації у свій список розсилки листів, повідомлень, інших пропозицій щодо подальшої співпраці;

5.2.3. У разі відмови Замовника від надання замовлених і оплачених Послуг, за винятком випадків, передбачених цим Договором, незалежно від причин відмови від наданих Послуг та/або припинення проходження Онлайн-курсу незалежно від причин - стягнути на свою користь грошові кошти, внесені Замовником для оплати Послуг, в повному обсязі;

5.2.4. У випадках, передбачених Договором, повертати Замовнику оплачені грошові кошти на підставі отриманого від Замовника заяви про повернення коштів;

5.2.5. Припинити надання Послуг за Договором, без повернення сплачених грошових коштів Замовнику, у разі порушення Замовником правил поведінки (реклама, нецензурна лайка) та/або якщо дії Замовника або обставини, створені Замовником, загрожують або можуть загрожувати в майбутньому конфіденційності Матеріалів, Онлайн-курсів і процесу надання Послуг, при цьому Замовник зобов'язується прийняти односторонню відмову Виконавця від подальшого виконання Договору і факт розірвання Договору з ініціативи Виконавця;

5.2.6. Вносити зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд, при цьому в разі внесення змін до Договору, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Сайті, якщо інший термін вступу в силу не вказано додатково при такому розміщенні;

5.2.7. Призупинити надання Послуг Замовнику за даним Договором в односторонньому порядку і блокувати подальший доступ до Онлайн-курсів при недотриманні Замовником умов Пропозиції «Новорічна Казка», а також пунктів 5.3.6 та 5.3.7 даного Договору;

5.2.8. Призупинити надання Послуг Замовнику за даним Договором в односторонньому порядку і заблокувати подальший доступ до Онлайн-курсу в разі невиконання Замовником завдань протягом 7 (семи) робочих днів , при цьому, в разі, якщо Замовник сповіщає Виконавця про причини, що перешкоджають Проходженню Онлайн-курсу і дані причини Виконавець визнає поважними - надання Послуг поновлюється, доступ до Онлайн-курсу розблокується, а також у тому разі, якщо Замовник або особа на чию користь придбано Онлайн-курс не встиг з первісною групою пройти Онлайн-курс, то перевірка Виконавцем завдань, які не встиг пройти Замовник, може бути здійснена тільки після додаткової оплати за додаткові послуги, тому що Перевірка завдань після закінчення Онлайн-курсу не входить в попередньо оплачені Послуги;

5.2.9. Призупинити надання Послуг Замовнику за даним Договором в односторонньому порядку і заблокувати подальший доступ до Онлайн-курсу у разі повторного порушення термінів здачі завдань, якщо їх виконання передбачено програмою Онлайн-курсу, при цьому доступ до Онлайн-курсу буде заблокований до сповіщення Виконавця Замовником про причини невиконання завдань.

5.3. Обов'язки Замовника:

5.3.1. Надавати достовірні персональні дані в Заявці при реєстрації на Сайті;

5.3.2. У разі зміни персональний даних, зазначених у Заявці, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту такої зміни, при цьому в разі невиконання вимог даного пункту Замовник несе ризики негативних наслідків для Сторін в рамках виконання Договору;

5.3.3. Своєчасно оплачувати Послуги Виконавця в розмірі і в строки, встановлені Пропозицією Онлайн-курсу, а також даним Договором;

5.3.4. Не копіювати, не продавати, не поширювати у будь-яких цілях інформацію, Матеріали та інші результати інтелектуальної діяльності Виконавця, які стали доступні Замовнику в ході надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо носії та/або відеоносії. У тому разі, якщо Замовник допустить копіювання та/або розповсюдження та/або продаж такої інформації та Матеріалів, він несе відповідальність перед Виконавцем за завдані збитки, включаючи недоотриманий прибуток, в розмірі, зазначеному в пункті 6.3. Даного Договору;

5.3.5. Своєчасно оплатити Послуги Виконавця в розмірі і строки, встановлені Договором;

5.3.6. У разі замовлення декількох Онлайн-курсів, визначити терміни отримання Послуг, але не пізніше, ніж старт найближчого Онлайн-курсу, при цьому даний пункт Договору поширюється на будь-яку кількість Онлайн-курсів, але не більше трьох, обраних Замовником при Внесення часткової чи повної передоплати за Послуги;

Повідомити Виконавця впродовж 7 (семи) робочих днів у разі відсутності можливості виконання домашніх завдань під час проходження Онлайн-курсу. Даний пункт Договору регулюється пунктом 5.2.8 і пунктом 5.2.9 даного Договору.

5.4. Права Замовника:

5.4.1. Відмовитись від розсилки електронних листів, що надсилаються Виконавцем, перейшовши за посиланням, зазначеному в електронному листі;

5.4.2. Отримати Послуги належної якості в обсягах, передбачених Договором;

5.4.3. У випадках, передбачених Договором, звернутися до Виконавця із заявою про повернення коштів, сплачених за надання Послуг;

5.4.4. Обрати комфортні терміни отримання Послуг до старту Онлайн-курсу, але не пізніше ніж через один потік Онлайн-курсу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до даного Договору та чинним законодавством України.

6.2. Кожна Сторона несе самостійно відповідальність за шкоду, заподіяну її діями третім особам.

6.3. Будь-яке порушення Замовником пунктів 5.3.3., 5.3.4. Договору буде вважатися істотним порушенням Договору, в результаті чого Замовник втрачає надалі право отримувати Послуги Виконавця, в тому числі оплачені, при цьому Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані в результаті такого порушення збитки, упущену вигоду Виконавця в повному обсязі. У разі будь-якої передачі третім особам (і будь-якого факту поширення) інформації, отриманої Замовником у зв'язку з виконанням даного Договору, в тому числі, але не обмежуючись: здійснення запису та/або поширення записів онлайн-трансляцій Онлайн-курсів або їх частин, без попереднього Письмового дозволу Виконавця, Замовник сплачує Виконавцю штраф в розмірі 1000 % (тисяча відсотків) вартості оплачених Послуг.

6.4. Замовнику забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати будь-яку інформацію (включаючи частини і компоненти занять, бібліотеки Онлайн-курсів, програм, статей), отриману на Сайті.

6.5. У разі, якщо Замовник несвоєчасно та/або не в повному обсязі вніс оплату за надання Послуг, зазначену в Пропозиції Онлайн-курсу, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в наданні Послуг, про що повідомити останнього.

6.6. У разі порушення Замовником умов Договору, Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і відшкодування завданих Виконавцю таким порушенням збитків у повному обсязі та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, про що негайно повідомити Замовника.

6.7. У разі порушення Виконавцем термінів надання Послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням термінів надання Послуг або наданням Послуг в нові терміни до повного їх виконання.

6.8. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно в межах сплачених, але не наданих Послуг. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником у разі, якщо Послуги були надані не з вини Виконавця.

6.9. Виконавець не несе відповідальності за:

6.9.1. не ознайомлення Замовника з Матеріалами, невідвідування Замовником Заходів, передбачених Договором, з неповажних причин без письмового повідомлення про поважні причини Виконавця;

6.9.2. невикористання Замовником та/або особою на чию користь придбаний Онлайн-курс, можливостей Особистого кабінету;

6.9.3. неналежне надання Послуг, якщо воно стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень Договору з боку Замовника;

6.9.4. невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника, при цьому суб'єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги не наданими або наданими неналежно.

6.10. У разі невиконання Замовником умов Договору, факту ознайомлення Замовника з Матеріалами в терміни, зазначені в Особистому кабінеті, невідвідування Онлайн-курсів, невиконання завдань, грошові кошти не повертаються, і Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

6.11. Безпідставне невиконання завдань Замовником суперечить меті Договору та порушує умови Договору, що тягне за собою право Виконавця розірвати Договір і зобов'язання Замовника прийняти розірвання Договору з Ініціативи Виконавця.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Кожна Сторона Договору зобов'язується зберігати сувору конфіденційність відносно отриманої від іншої Сторони інформації і буде використовувати всі можливі заходи для того, щоб захистити таку інформацію від розголошення третім особам.

7.2. «Конфіденційна інформація» - це не опубліковані в безкоштовному доступі Матеріали, доступ до яких Замовник отримує платно, в тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, призначені для Замовника і надані Замовнику Виконавцем, в рамках надання Послуг за цим Договором. У разі, якщо Замовник допустить поширення зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за завдані фактом поширення Конфіденційної інформації збитки у вигляді штрафу, розмір якого вказано в пункті 6.3. Договору.

7.3. Виконавець залишає за собою право включати інформацію про надання Послуг Замовнику у свої маркетингові або подібні матеріали. Така Інформація не буде ідентифікувати умови, які до цього не були публічно відомі. Виконавець може розкрити інформацію тільки в загальній формі і без будь-яких посилань на Замовника, якщо інше не погоджено між Виконавцем і Замовником.

7.4. Інформація не є конфіденційною, якщо Сторони дізналися або могли дізнатися дану інформацію до реєстрації Замовника в Особистому кабінеті, тобто інформація є публічною та/або загальновідомою.

7.5. При акцепті Оферти, Замовник дає згоду на фото та/або відеозйомку Онлайн-курсу в якому він бере участь, в тому числі відеовідгук, письмовий відгук, а також посилання на соціальну мережу в маркетингових цілях. Дана згода діє до отримання Виконавцем повідомлення від Замовника про відкликання використання його зображення, відгуку чи/або посилання на соціальну мережу, адреси електронної пошти.

7.6. Відвідуючи будь-які оффлайн-заходи Виконавця (семінари, курси, виїзні заходи, івенти і форуми), Замовник надає згоду на фотозйомку і відеозйомку оффлайн-заходів за участю Замовника, а також телетрансляцію або радіотрансляцію оффлайн-заходів за участю Замовника. При цьому Замовник дає згоду на використання фотоматеріалів та відеоматеріалів, що містять зображення Замовника.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Акцептуючи Оферту, Замовник дає згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних (прізвища, імені, по батькові, номерів телефону; адреси електронної пошти, адреси в соціальних мережах - далі за текстом “ПД”) з метою виконання Договору, а також виконання вимог законодавства про протидію легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (далі - “Обробка ПД”).

8.2. Обробка ПД включає в себе збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення ПД протягом терміну дії Договору, а також протягом 3 (трьох) років з моменту припинення Договору. При використанні/обробці ПД у зв'язку з укладенням, виконанням, припиненням дії/ розірванням Договору Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог закону щодо захисту ПД.

8.3. Для просування Сайту, Виконавець користується системою Google Ads, використовуючи відстеження переходів Google для персоналізованої, заснованої на інтересах користувачів та розміщення в Інтернеті реклами. Опцією анонімізації IP-адрес управляє Google Tag Manager за допомогою внутрішньої настройки таким чином, щоб була досягнута анонімність IP-адреси користувача. Реклама з'являється після пошуку в Google. Виконавець має можливість поєднувати свої рекламні оголошення з конкретними ключовими словами.

8.4. Файли cookie дозволяють Виконавцю розміщувати свою рекламу на підставі попередніх відвідувань користувачем Сайту. При натисканні на рекламу Виконавця, Google розміщує файли cookie на комп'ютері користувача. За допомогою цієї технології Google і Виконавець отримують інформацію про те, що потенційний Замовник натиснув на рекламу Виконавця і був перенаправлений на Сайт. Отримана інформація потенційного Замовника використовується виключно для статистичної оцінки з метою оптимізації реклами. Виконавець не отримує ніякої інформації, яка б ідентифікувала відвідувачів Сайту. Статистика, яку надає Google Виконавцю, включає загальну кількість користувачів, які натиснули на рекламу Виконавця, і, якщо це може бути застосовано, інформація про те, чи були вони перенаправлені на сторінку Сайту з міткою переходів. Спираючись на ці статистичні дані, Виконавець може зрозуміти, які пошукові терміни найчастіше використовувалися в рекламі.

8.5. Замовник може дозволити або заборонити отримувати cookie. Більшість браузерів автоматично приймають cookie, але Замовник може змінити настройки браузера таким чином, щоб заборонити їх використання. Якщо Замовник заблокує cookie, то він вже не зможе зареєструватися або користуватися тими інтерактивними функціями Сайту і ПО, в яких використовуються cookie.

8.6. ПД Замовника збираються автоматично при користуванні Сайтом за допомогою інших технологій, а саме:

8.6.1. Google Analytics:

8.6.1.1. браузер і операційна система;

8.6.1.2. IP-адреса;

8.6.1.3. загальний час на Сайті або на окремих сторінках сайту;

8.6.1.4. звідки ви перейшли на Сайт;

8.6.1.5. пристрій, який використовується для доступу до Сайту;

8.6.1.6. розмір екрану пристрою, який використовується для доступу до Сайту;

8.6.1.7. встановлено flash або java;

8.6.2. Google Tag Manager виходить інформацію про запуск тегів;

8.6.3. Facebook Pixel збирає інформацію про заголовки HTTP (стандартний веб-протокол), що включає наступну інформацію:

8.6.3.1. IP-адреса;

8.6.3.2. браузер;

8.6.3.3. адреса сторінки;

8.6.3.4. документ особи, яка користується Сайтом;

8.6.3.5. кнопки, які Замовник натиснув на Сайті і до чого привели їх натискання;

8.6.3.6. інформація про інтеграцію зі спеціальними подіями, налаштованими Виконавцем.

9. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Об'єкти інтелектуальної власності (далі - за текстом ОІВ) - Матеріали, елементи оформлення Сайту, а також сам Сайт і ПО: символіка, логотипи, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фото, програмний код, вихідний код, графічний дизайн, контент, спектр Послуг, банери, функціонал Сайту, тарифи, комерційні пропозиції, ідеї, концепції і винаходи, Онлайн-курси, зареєстровані і не зареєстровані комерційні найменування і товарні знаки та інші об'єкти, які стосуються візуальної і програмної частини Сайту і ПО.

9.2. Виконавець має виключні майнові авторські права на всі ОІВ. Будь-яке вчинення дій Замовником, передбачених пунктом 9.3. Договору без письмового дозволу Виконавця, буде нести відповідальність для Замовника, передбачену чинним міжнародним та законодавством України і РФ. Товарні знаки, логотипи, маркери, обслуговування, торгові найменування (далі - Товарні знаки), представлені на Сайті або в матеріалах, розміщених на Сайті, є зареєстрованими або не зареєстрованими Товарними знаками Виконавця і не можуть бути використані без його письмового дозволу.

9.3. Виключні майнові авторські права на ОІВ, що належать Виконавцю, включають в себе, права на використання ОІВ в цілому і частково в будь-якій формі і будь-яким способом, але не обмежуються правами:

9.3.1. здійснювати оприлюднення, відтворення, перероблення, адаптацію, декомпілювання, переклади та інші зміни;

9.3.2. публічно демонструвати таким чином, щоб будь-яка особа має доступ до ОІВ в будь-який час;

9.3.3. здавати в найм та/або комерційний прокат шляхом першого продажу та відчуження іншим способом оригіналу або примірників ОІВ;

9.3.4. експортувати, імпортувати ОІВ;

9.3.5. вільно продавати ОІВ в будь-якому вигляді;

9.3.6. вільно вибирати місця і продажу ОІВ;

9.3.7. використовувати ОІВ з метою реклами продукції та Послуг протягом необмеженого періоду і без обмеження по території (не менше повного терміну дії таких майнових прав інтелектуальної власності на території України та інших держав);

9.3.8. дозволяти або забороняти використання ОІВ в цілому та/або частково, в будьякій формі і будь-яким способом іншими особами;

9.3.9. перешкоджати неправомірному використанню ОІВ, в тому числі право на заборону такого використання;

9.3.10. інші майнові права на ОІВ, передбачені чинним законодавством України та міжнародним законодавством.

9.4. Замовник визнає і погоджується з тим, що ПЗ, Сайт та всі Матеріали, які надає в користування Виконавець, містять ОІВ Виконавця і захищені законом.

9.5. Замовник не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

9.5.1. копіювати (відтворювати) в будь-якій формі та у будь-який спосіб програми для ЕОМ і бази даних, що входять до складу ПО, включаючи будь-які їх елементи та контент Сайту, без отримання попередньої письмової згоди їх власника;

9.5.2. втручатися в ПЗ з метою отримання кодів програм, облікових даних і паролів Замовників;

9.5.3. розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати, і проводити інші аналогічні дії з ПО;

9.5.4. створювати програмні продукти та/або послуги з використанням ПЗ без отримання попереднього дозволу Виконавця.

9.6. У разі виявленні помилок в роботі ПО або в розміщеному на Сайті контенті Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця за адресою, вказаною в реквізитах Договору.

9.7. Всі ОІВ Виконавця і третіх осіб охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”, Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, Паризьким актом від 24.07.1971, зміненим 02.10.1979, Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: епідемії, локдауну, дій органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежі, повені, землетрусу, інших стихійних лих, відсутності електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини або інші, незалежні від Сторін обставин, і якщо ці обставини перешкоджали виконанню цього Договору.

10.2. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна повідомити іншу Сторону. Якщо про обставини Форс-мажору не буде повідомлено протягом 5 (п'яти) календарних днів , Сторона, що потерпіла від непереборної сили, не може посилатися на обставини Форс-мажору, крім випадку, коли ця подія перешкоджає надсиланню такого повідомлення.

10.3. Факт неможливості виконання договірних зобов'язань через настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися документом, виданим Торгово-промисловою палатою або її філією.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони вживатимуть усіх можливих заходів для вирішення виниклих в ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним суперечок і розбіжностей шляхом переговорів.

11.2. Претензійний порядок вирішення спору Сторін полягає в направленні письмової претензії на електронну пошту відповідної Сторони з дублюванням претензії рекомендованим листом. Термін відповіді на претензію повинен бути не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання претензії вперше.

11.3. Якщо спір або розбіжності не вирішуються шляхом мирних переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до вимог чинного законодавства України в суді за місцем знаходження Виконавця.

11.4. Правозастосування в Договорі — матеріальне право України.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Будь-які повідомлення, заяви, клопотання, листи, інші повідомлення та інформація, що подаються Сторонами одна одній оформляються в письмовому вигляді та направляються електронною поштою. Електронна пошта Виконавця - reg@wayup.in . Електронна пошта Замовника — зазначена при реєстрації на Сайті. При розгляді спорів в суді листування Сторін електронною поштою, листування через Особистий кабінет будуть визнані Сторонами достатніми доказами, що мають юридичну силу, як і листування через пошту або кур'єра.

12.2. Повне виконання зобов'язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення терміну, відведеного на надання Послуг за обраним Онлайн-курсом відповідно до умов відповідної Пропозиції Онлайн-курсу.

12.3. Визнання недійсним окремих положень Договору не тягне за собою недійсності усього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Виконавець вносить необхідні зміни в умови Договору в односторонньому порядку.

12.4. Заповнена на Сайті Заявка Замовника при акцепті Оферти є невіддільною частиною Договору. Замовник підтверджує, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

12.5. Замовник дає згоду на інформування про Заходи, Онлайн-курси та інші Послуги Виконавця та/або його партнерів шляхом e-mail-розсилки на вказану Замовником адресу електронної пошти. Дана згода дається на невизначений термін і діє до отримання Виконавцем повідомлення Замовника про відмову від розсилки на адресу e-mail reg@wayup.in .

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Гаврилов Андрій Андрійович

РНОКПП 3369106392

Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

п/р (в форматі IBAN): UA983052990000026005014905133

E-mail reg@wayup.in

Завантажити PDF